מפתח/ת BI

מפתח/ת BI

דרישות:
SSIS/DTS
SSAS
SSRS
TSQL
Panorama